Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
2693 780f 420
Reposted fromdailylife dailylife vialeweloff leweloff
1385 e472 420
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viapiehus piehus

July 03 2015

- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viawerterowska werterowska

July 02 2015

8781 6783 420

defvsing:

 glowing

Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszydera szydera

June 29 2015

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viapiehus piehus
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaborn2die born2die
Usiądź bo
Muszę na Ciebie patrzeć
— LemOn "Scarlett"
Reposted fromyourtitle yourtitle viablackheartgirl blackheartgirl
3956 0cbd 420
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viakotfica kotfica

June 27 2015

2466 04da 420

June 24 2015

1890 fb6c 420
Radzimir!
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

June 22 2015

0933 67c6 420
Reposted frometerycznie eterycznie viaromantycznosc romantycznosc

June 09 2015

Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski

June 08 2015

5358 6255 420

May 21 2015

4124 42ab 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl