Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

6801 68f6 420
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
4763 eafa 420
One day
3757 a72e 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viascorpix scorpix
Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
wołam cię w myślach
może usłyszysz.
— Retoryka. / szmery.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte viakotfica kotfica

May 18 2015

- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja vialeweloff leweloff
3324 e68e 420
Reposted frombeyooonce beyooonce

May 15 2015

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
— mętlik...
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
5886 c069

May 12 2015

Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim.
— Colleen Houck
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
“Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.”
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viajustjustjust justjustjust
6242 e311 420
Reposted fromnowornever nowornever viajustjustjust justjustjust
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl vialeweloff leweloff
0068 6a20 420
Reposted fromsiostro siostro viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl